Bijscholing voor instructeur en sporter

Leermodules

Taichiaikido2

Het Platform BodyMindFit beoogt de verschillende bewegingsdisciplines (het Andere Sporten) een meer reguliere plek te geven binnen het huidige bestel van Sport, Onderwijs, Gezondheid en Bedrijfsleven. In het kader daarvan zijn er 5 generieke modules ontwikkeld die enerzijds als bijscholing voor de rijkserkende instructeurs van de verschillende Body-Mind Bewegingsdisciplines dienen, en anderzijds een toevoeging zijn voor de wereld van de reguliere (top)Sport , Onderwijs , Gezondheid en Bedrijfsleven.

De overkoepelende thema's in de modules zijn:
- Mindfulness in het Handelen
- Beheer-Gebruik en Ontwikkelen van Interne Energie (Ki, Chi, Prana)
- Presteren onder Druk


DE BIJSCHOLINGSMODULES VAN PLATFORM BODYMINDFIT

1. Leermodule Mindfulness & Meditatie
Mindfulness is een aandachtstraining gecombineerd met meditatie en zorgt ervoor dat je je op een betere manier verbindt met jezelf en je omgeving. Door nadruk te leggen op ontspanning door bewegen en bewustwording, gereguleerde ademhaling en het trainen van focus zorgt het voor een gezonde lifestyle. De module zal een praktische tool zijn in het praktisch dagelijks leven.

Klik hier voor de volledige beschrijving van de Module Mindfulness & Meditatie
Contactpersoon: Annemiek Latour | Raja Yoga Opleidingen | bodymindfitplatform@gmail.com 

2. Leermodule Presteren onder Druk
In deze module gaan we dieper in op de oorzaken van druk en de gevolgen die deze druk (van buiten af of van binnen uit) heeft op ons menselijk functioneren. Deze module is geschreven om als hulpmiddel te dienen bij het constateren en elimineren van de gevolgen van de negatieve invloeden van deze permanent aanwezige druk. 

Klik hier voor de volledige beschrijving van de Module Presteren onder Druk
Contactpersoon: Marc Jongsten | 6e dan Aikido - Aikido Centrum Leiden | bodymindfitplatform@gmail.com 

3. Leermodule Energetische Doorstroming (FLOW)
Hoe breng je energetische doorstroming op gang en hoe dit de moeiteloze effectiviteit en gezondheid van je houding, beweging en (fysieke) interactie versterken? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze module. De focus ligt allereerst op het leren creëren van een Flow vanuit ontspanning en gevoelsbewustzijn. Vervolgens richten wij ons op hoe je deze flow kunt gebruiken om je beweging en interactie tot optimale effectiviteit te brengen. 

Klik hier voor de volledige beschrijving van de Module Energetische Doorstroming (FLOW)
Contactpersoon: Rob van Ham | Effortless Power Training & Coaching | bodymindfitplatform@gmail.com 

4. Leermodule Lange duur en souplesse
Volgens overlevering is tai chi de sport van het lange leven. Ons overlevingsmechanisme zet ons in het dagelijks leven al gauw in de vecht, vlucht of bevries stand. In reactie op wat je meemaakt thuis, op het werk, in sport en daar buiten. In de tai chi zitten veel elementen die ons helpen om met souplesse met het leven van alle dag om te gaan. Hoe kan je spieren zoveel mogelijk ontspannen met behoudt van structuur? Welke rol spelen gedachten hierbij? Hoe kan je met aandacht en lichaamsbewustzijn bewegen?
Klik hier voor de volledige beschrijving van de Module Lange duur en souplesse
Contactpersoon: Linda Renes | Stichting Taijiquan Nederland | bodymindfitplatform@gmail.com

5.  Leermodule Energie opbouw containment en release
In de tai chi klassieken staat: "zelfkennis leidt tot kennis van de ander." In deze module ontwikkel je meer zelfkennis en zelfbeheersing om uiteindelijk daar vanuit om te kunnen gaan met de medemens. Vragen die hierbij aan de orde komen: Hoe wek je energie op in je eigen lichaam? Hoe kan je deze energie vervolgens vasthouden en beheersen (containment)? En op welk moment laat je deze energie weer gaan? 

Klik hier voor de volledige beschrijving van de Module Energie opbouw containment en release
Contactpersoon: Ellen Schoemaker | Quintessence - for Body and Mind | bodymindfitplatform@gmail.com