Bijscholingsmodule

Presteren onder druk

Gfgfdfvffvaafdfg

Inleiding
In het tekstboek van deze module gaan we dieper in op de oorzaken van diverse vormen van druk (bijv. werkdruk, druk om te presteren) en de gevolgen, die deze druk (van buiten af of van binnenuit) heeft op ons menselijk functioneren. Tevens vindt u hier een omschrijving van de oefenvormen, die gebruikt gaan worden in de training. In het werkboek staan de concrete oefenvormen uitgeschreven aan de hand van lesplannen, zoals die gebruikt worden binnen de rijks erkende opleidingen van de landelijke Kwalificatiestructuur Sport.

Tegenwoordig ontkomt niemand meer aan de gevolgen van onze “24 uurs economie”, alles moet het liefst gisteren af en het lijkt erop dat de maatschappij van ons verlangt om ons te gedragen als spreekwoordelijke superhelden, die we geen van alle zijn. Leven onder druk van deze verwachtingen van onze werk- of sportomgeving heeft grote gevolgen voor ons handelen en de manier waarop we functioneren als mens.Dit probleem wordt versterkt door een aantal factoren, ten eerste is het heel lastig om de stressfactoren in ons leven te herkennen en te erkennen en ten tweede zijn we vaak niet in staat er effectief iets aan te doen.

Deze module is geschreven om als hulpmiddel te dienen bij het constateren en elimineren van de negatieve gevolgen van deze permanent aanwezige druk. We zullen zelfs zien dat het geenszins noodzakelijk is om deze druk te demoniseren. In tegendeel, een gezonde, opwindende spanning voor een groot project of een belangrijke wedstrijd, doet ons scherp zijn en stelt ons in staat onze doelen te bereiken. Het gaat er daarom vooral om de negatieve invloeden van spanning te verminderen en alleen de drijvende, positieve component over te houden. De methode die we in deze module zullen hanteren is afkomstig uit de wereld van de krijgskunsten. Deze kunsten hebben immers met elkaar gemeen dat ze elk hun eigen oplossing bieden voor het fenomeen van de “aanval” als metafoor voor die zaken, die ons uit balans brengen en hierdoor ons functioneren onder druk zet en zo stress veroorzaakt. Het begrip “balansverstoring” zal dan ook centraal staan binnen de aanpak beschreven in deze module.

Het zijn dus bij uitstek deze tradities waar we moeten zijn om het fenomeen van “beter functioneren onder druk” te bestuderen teneinde ons voordeel hiermee te doen. Het blijkt mogelijk te zijn om via de weg van fysieke bijsturing de mentale gevolgen van deze balansverstoringen teniet te doen. Om deel te nemen aan deze module is geen specifieke voorkennis van krijgskunsten vereist, deze is geschikt voor iedereen, die denkt regelmatig met druk te maken heeft en hier graag anders mee om wil leren gaan.

Nieuwsgierig geworden? Download hier het Tekstboek van deze bijscholingsmodule. 
Of neem contact op met Marc Jongsten via bodymindfitplatform@gmail.nl.