Bijscholingsmodule

Energetische doorstroming (FLOW)

Capture (1)

Inleiding
In deze module zullen we dieper ingaan op de mogelijkheid om energetische doorstroming te laten ontstaan vanuit ontspanning en gevoelsbewustzijn. Hierbij wordt niet uitgegaan van een specifiek energiesysteem zoals met chakra’s, aura’s of meridianen. Wel zullen we heel basaal en concreet aan de slag gaan van energetische doorstroming in relatie tot onze lichaamshouding en beweging, en in relatie tot ons krachtgebruik en onze interactie. Waar we ons vooral op zullen richten is het creëren van de voorwaarden die een vrije energetische doorstroming mogelijk maken.

De stof die we in deze module behandelen is toepasbaar op zowel de werkvloer als het sportveld en biedt daarnaast diverse ingangen voor verdieping en het krijgen van nieuwe inzichten bij docenten in de BMF disciplines (Yoga, Tai Chi en Aikido). De benadering die we in de module gebruiken is sterk ervaringsgericht. Dit betekent dat niet alleen de toelichtingen in dit tekstboek, maar vooral de werkvormen en oefeningen die in het werkboek omschreven worden, een ingang zullen bieden zijn om tot nieuwe inzichten en ervaringen te komen. We nodigen je dan ook graag uit om hiermee aan de slag te gaan.

Deze module is cumulatief opgebouwd. Dat wil zeggen, we beginnen met de basis van energetische doorstroming. Het ontspannen, loslaten, voelen en aanwezig zijn. Het creëren van deze voorwaarden voor vrije energetische doorstroming is ook ons belangrijkste aandachtspunt bij het vinden van een alternatieve vorm van krachtgebruik en het vinden van meer effectiviteit in interactie. Je zult in deze module vooral worden uitgedaagd om je aandacht, sensitiviteit en concentratievermogen optimaal in te zetten en verder te ontwikkelen.

Het zoeken naar meer energetische doorstroming leidt tot een effectievere en gezondere houding en beweging met minder fysieke, mentale en emotionele blokkades en spanningen. Het kan ook helpen om meer ontspanning, gevoel, aanwezigheid en contact te ervaren in krachtgebruik en interactie met anderen. Het versterkt daarmee de effectiviteit en efficiëntie van zowel je kracht als interactie, zelfs wanneer deze competitief wordt.

Nieuwsgierig geworden? Download hier het Tekstboek van deze bijscholingsmodule. 
Of neem contact op met Rob van Ham via bodymindfitplatform@gmail.nl.